Hulp voor Aruba, Curaçao en Sint-Maarten: van beademingsapparaten tot medische experts

DEN HAAG – Inwoners van alle zes Caribische eilanden kunnen rekenen op 42 extra intensive care-plekken en andere vormen van medische hulp vanuit Nederland. Dat schrijft minister Raymond Knops (Koninkrijksrelaties) dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer.

De eerste ic-plekken komen al vanaf deze week beschikbaar. Voor Aruba, Curaçao en Bonaire komen er dertig extra ic-plekken. Omdat de situatie op Sint-Maarten urgenter is, maakt Defensie daar nog deze week eerst 12 ic-plekken klaar.

 

 

Tot de hulppakket behoren ook allerlei medische apparatuur zoals beademingsapparaten. Maar er worden ook medicijnen ingevlogen en persoonlijke beschermingsmiddelen voor het zorgpersoneel zoals mondkapjes, brillen en jassen.

Op eilanden moet sneller getest worden 
Deskundigen die de regeringen de afgelopen dagen adviseren, willen dat de eilanden ‘ruimhartig en laagdrempelig’ gaan testen. Op die manier kan de verspreiding van het coronavirus sneller worden aangepakt.

Op advies van deskundigen zullen mensen die symptomen hebben op de Caribische eilanden, veel sneller getest worden op corona dan in Nederland. Daar worden momenteel – vanwege het inmiddels grote aantal besmettingen en de schaarse capaciteit – alleen kwetsbare mensen, ziekenhuispatiënten en zorgpersoneel getest.

De laboratoria op Aruba, Curaçao en inmiddels ook Sint-Maarten zijn deskundig genoeg om zelf op corona te testen. Deze eilanden gaan ook de Caribische gemeenten Bonaire, Saba en Sint-Eustatius daarmee helpen.

Financiële hulp voor Aruba, Curaçao en Sint-Maarten? 
Alle ogen zijn nu gericht op de financiële noodhulp voor Aruba, Curaçao, Sint-Maarten. Vanwege de ongekende economische en maatschappelijke klappen door de corona-uitbraak, hebben deze eilanden noodhulp gevraagd via artikel 36 van het Statuut. Daarin is afgesproken dat Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten elkaar hulp en bijstand verlenen.

Aruba vraagt in een brief om een gift van 800 miljoen Arubaanse guldens (400 miljoen euro). Curaçao schat een bedrag van 760 miljoen gulden (390 miljoen euro) nodig te hebben. Sint-Maarten 254 miljoen Antilliaanse gulden (130 miljoen euro).

Donderdag Rijksministerraad
Donderdag is er in Den Haag opnieuw een Rijksministerraad, waarbij Nederlandse ministers en regeringsvertegenwoordigers van de drie eilanden over de financiële hulp vergaderen.

Volgens minister Raymond Knops (Koninkrijksrelaties) is het – zoals gebruikelijk – eerst wachten op advies van het College financieel toezicht op de plannen. Die adviezen zijn inmiddels binnen.

Knops maakt zelf een onderscheid tussen de korte en lange termijn, waarbij ook de eilanden offers gaan opbrengen. Dat betekent dat de eilanden verder moeten gaan bezuinigen.

Aruba mag honderden miljoenen gaan lenen
De Rijksministerraad heeft het verzoek Aruba goedgekeurd, waardoor het eiland 582,9 guldens kan gaan lenen op de internationale markt. Premier Evelyn Wever-Croes verwacht een gat in de overheidsbegroting van zo’n 1,3 miljard guldens. Met de lening zou Aruba alle renteverplichtingen voor 2020 alsnog kunnen betalen. Nederland zal overigens niet garant staan voor de lening.

Veiligheid en controles op straat
Ondertussen kent Sint-Maarten een complete lockdown, waarbij ook supermarkten dicht zijn, in tegenstelling tot bijvoorbeeld

Militairen helpen mee met verkeerscontroles op Curaçao, waar inwoners op basis van de letter op hun kenteken wel of niet de deur uit mogen. – Foto: Defensie

Aruba en Curaçao. Op die twee eilanden mogen inwoners nog wel de straat op, onder bepaalde strenge voorwaarden. Ook daar zal Defensie op verzoek van de eilanden de politie gaan helpen.

Op Sint-Maarten blijven een aantal Nederlandse politieagenten een paar maanden langer. Die helpen de Sint-Maartense politie sinds de ravage van orkaan Irma in 2018. Dat zou eind april stoppen, maar op verzoek van premier Silveria Jacobs blijven zij tot 1 augustus.

Hulp van Defensie
  • De vrees is dat mensen die met het corona-virus besmet zijn, via boten vanuit Venezuela het eiland bereiken. Het Nederlandse kabinet en de eilanden maken zich daar zorgen over. De Koninklijke Marine gaat daarom op zee extra patrouilleren.
  • Militairen helpen sinds vorige week op Aruba bij de voedselbank.
  • Het testteam op Curaçao dat corona-besmettingen moet opsporen, wordt uitgebreid met medische militairen.
  • Op Sint-Maarten helpt Defensie met het bouwen van een noodaccommodatie.