Healthy Village Program Colombia – NL Works

Lokale uitdagingen in wereldwijde behoeften
Er bestaat een wereldwijde behoefte om de ontwikkeling van arme plattelandsgebieden te vergemakkelijken en te versnellen. De uitdaging bestaat uit het aanpakken van lokale uitdagingen en het identificeren van lokale mogelijkheden. Sociale, culturele, democratische, bureaucratische, geografische en historische factoren maken elk dorp en elke regio specifiek en vereisen passende en op maat gemaakte steun en investeringen.
Healthy Villages
Een op maat gemaakte globale aanpak voor Plattelandsontwikkeling en verbetering van de gezondheidszorg voor de plattelandsbevolking is een wereldwijde uitdaging die overkoepelend kan worden aangepakt met Healthy Villages. De toegang tot gezondheidsdiensten hangt af van de beschikbaarheid van gezondheidsklinieken en ziekenhuizen, de aanwezigheid van artsen en geneesmiddelen, maar ook van het creëren van bewustwording en voorlichting over zorg aan de lokale bevolking.
Modulaire flexibele programmering
Het concept wordt toegepast op fundamenteel achtergebleven en arme gebieden waar de behoefte bestaat voor een betere toegang tot gezondheidszorg. Ieder gebied is uniek en heeft haar eigen uitdagingen waarvoor op maat gemaakte oplossingen nodig zijn. De Healthy Villages aanpak bevat een reeks modules die gemakkelijk toegepast en aangepast kunnen worden voor deze unieke gebieden. Uiteindelijk is het doel altijd het bereiken van vitale gemeenschappen met gezonde mensen.
Een publiek-private benadering
Uniek en een garantie voor succes is de publiek-private samenwerking bij de implementatie van Healthy Villages. Particuliere investeringen en ondernemerschap worden gecombineerd met publieke verantwoordelijkheden en investeringsprojecten. Door publieke diensten aan te bieden en mogelijkheden te creëren kunnen we deze gemeenschappen naar een hoger niveau tillen.
Het op een lijn brengen van publieke en private inspanningen met een gemeenschappelijk doel is de essentie van de programma’s van Healthy Villages. De ontwikkeling van plattelandsgemeenschappen maakt inherent deel uit van internationale kansen en netwerken; Healthy Villages bouwt voort op internationale netwerken (met als basis een Nederlands privaat en publiek partnerschap).
Een wereldwijde aanpak
Healthy Villages heeft voornamelijk zijn eerste acties ondernomen in het Amazonegebied van Colombia. Dit begint nu de eerste vruchten af te werpen. Mede door Colombia is er vanuit de hele wereld belangstelling getoond voor de ontwikkeling van Healthy Villages als een wereldwijd programma.
Sterke voordelen zijn de impact op het aantal mensen, grote mogelijkheden voor investerings- en financieringsmodellen en een uitbreiding van modules en daarmee oplossingen voor de lokale bevolking en gemeenschappen die kunnen worden geboden.
Source: https://nl-works.nl/cms/view/57979435/programma-colombia