Bedrijven staan klaar om Defensie te helpen

Tekst en foto: Riekelt Pasterkamp

Volgens de brancheorganisatie Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid (NIDV) staan bedrijven klaar om Defensie te helpen in de coronacrisis.

Er wordt door de NIDV intensief samengewerkt met het COVID-19 coördinatie team van Defensie mede in het kader van Adaptieve Krijgsmacht, stelt plaatsvervangend directeur Maarten Lutje Schipholt. “Met de staf van de Commandant der Strijdkrachten wordt bezien hoe CDS en NIDV elkaar kunnen versterken bij de inventarisatie welke mogelijkheden de NIDV-deelnemers hebben om de autoriteiten bij te staan.”

Alle NIDV-deelnemers zijn telefonisch geënquêteerd wat zij kunnen betekenen voor Defensie, wat Defensie voor hen kan doen en wat zij van het NIDV-bureau verwachten. Daaruit blijkt dat bedrijven klaar staan om Defensie te helpen. “Zo kan bijvoorbeeld het bedrijf 3M beschermingsmiddelen bieden en het bedrijf Hospitainer een compleet mobiel veldhospitaal”, aldus Lutje Schipholt. De NIDV bemiddelt ook om vraag en aanbod bij elkaar te brengen.

Uiteraard zijn er zorgen op midden-lange termijn. “De 170 bij ons aangesloten bedrijven doen er alles aan om hun productie te laten doorgaan. Als de crisis langer gaat duren, hopen we dat de overheid soepel omgaat met contracten en regelingen. Defensie en ook de Nationale Politie zouden projecten naar voren kunnen halen om zo bedrijven te helpen.”

Planners

De krijgsmacht doet intussen veel. Militaire planners ondersteunen het Nationaal Crisis Centrum en assisteren bij de herverdeling van patiënten uit Brabantse ziekenhuizen en de opbouw van zorghotels. De Koninklijke Marechaussee is er voor grenstoezicht en handhaving van de reisbeperking. Ook leverde Defensie 40 beademingsapparaten aan civiele ziekenhuizen. Drie Voedselbanken kregen 10.000 kilo levensmiddelen afgeleverd. De spullen waren eigenlijk bedoeld voor een schietoefening in Duitsland, maar die werd vanwege corona afgeblazen.

Militairen rekenen altijd met verschillende scenario’s, ook nu. Het Calamiteitenhospitaal in Utrecht openen bijvoorbeeld, kazernes ombouwen tot quarantainelocaties, mobiele intensive cares beschikbaar stellen, cruciale objecten bewaken en transport- en bevoorradingsschepen gebruiken om besmette patiënten te behandelen.

Bijstand

Het ministerie van Defensie houdt er rekening mee dat naarmate de crisis vordert, civiele autoriteiten in Nederland en het Caribisch gebied vaker om bijstand zullen vragen. Volgens CDS luitenant-admiraal Rob Bauer is Defensie dé organisatie die weet om te gaan met onzekere situaties. “Nederland wordt geconfronteerd met omstandigheden die we niet zelf in de hand hebben. Dat kan paniek veroorzaken. Een militair heeft juist geleerd met onzekerheden om te gaan. In militaire operaties weet je ook niet wat de vijand doet, maar je moet wel anticiperen en voorbereid zijn.”

Defensie kent de zogenaamde Catalogus Nationale Operaties, een overzicht van bijna 400 pagina’s waarin alle mogelijke diensten staan beschreven. De catalogus staat gewoon online op de site van Defensie. In het stuk zijn alle ‘diensten’ beschreven waar civiele autoriteiten een beroep op kunnen doen. Ideaal voor Commissarissen van de Koning die tijdelijk meer handen nodig hebben en burgemeesters die het in hun gemeente zelf niet meer aankunnen.

Mocht de nood echt aan de man komen, kan Defensie in 24 uur 1000 militairen klaar laten staan. Na 36 uur zijn dat er 2800. Bauer: “Als het gros van de Nederlanders ziek wordt, is het een geruststellende gedachte dat er bij Defensie ruim 46.000 militairen werken. De meesten zijn jong en fit. We kunnen veel aan. We zijn ‘the last man standing’ (de laatste man die overeind blijft).”

[bijschrift]

“Het is een geruststellende gedachte dat er bij Defensie ruim 46.000 militairen werken. De meesten zijn jong en fit.”